Gemeente Utrecht

Aanvraag gesloten

Algemene info aanvraag voor projectleider van de schuldhulpverlening kwetsbare personen
Periode: 12 december 2022 tot en met 11 maart 2023 (optie tot verlenging)
Belasting: 16 uur per week gemiddeld
Tarief: in overleg

Korte beschrijving speelveld
De Gemeente Utrecht zoekt een projectleider die zowel inhoudelijke keuzes maakt en deze keuzes vervolgens ook implementeert. De adviezen uit het rapport van BMC zijn hierbij uitgangspunt. BMC heeft een rapport uitgebracht met adviezen over hoe de afdelingen van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Werk en Inkomen (WenI) het accountbeheer schuldhulpverlening aan kwetsbare personen (inwoners van de gemeente Utrecht) het beste in de gemeentelijke organisatie kunnen verankeren. In haar rapport geeft BMC adviezen over de aansturing vanuit de verschillende domeinen, vanuit welk wettelijke kader de toekomstige financiering van schuldhulpverlening aan kwetsbare personen volgt en de toeleiding naar de juiste hulp. Het betreft een implementatietraject in de samenwerking van WenI met MO waarbij de afdeling Beleid, Kwaliteit en Ontwikkeling (BKO) van WenI de lead heeft.

Je taken zijn:
De projectleider gaat met de adviezen van BMC aan de slag en implementeert wat nodig is binnen of buiten de gemeentelijke organisatie. Het betreft een aantal vraagstukken:

Voor de interne organisatie:

 • Accountbeheer: Waar in onze organisatie beleggen we de sturing op en contractbeheer van schuldhulpverlening aan kwetsbare personen?
 • Contractbeheer: Welke gevolgen heeft deze keuze van contractbeheer voor de lopende contracten? En hoe zorgen we dat het op 1 januari 2023 contractueel goed geregeld is, zowel bij het contract met Stads Geld Beheer (SGB) (externe partner van WenI) als bij de contracten met maatschappelijke opvang/beschermd wonen (externe partners van MO)? Kiezen we nog steeds voor een vierkantfinanciering of maken we de keuze voor pxq? En wat betekent dit voor het contract? Moet het contract anders worden ingericht? En welke control richten we in om de doelstellingen te realiseren en het beheersbaar te houden
 • Sturing: Hoe richten we de bekostiging van de financiering van schuldhulpverlening in en onder welk wettelijk kader? En welk sturingsmodel richten we daarvoor in?
 • Contract/financieel: Wat zijn aanbesteding technisch de kaders om een bestaand contract om te bouwen, zowel qua vorm (vierkant versus pxq) als qua financiën?
 • Financieel: Hoeveel trajecten willen we in de toekomst bij SGB financieren? Gaan we kiezen voor een maximaal aantal trajecten en zijn er alternatieve vormen van dienstverlening inzetbaar?

Voor de externe partner SGB:

 • Kostprijs: SGB doet momenteel een onderzoek wat de kostprijs is van een traject SGB. Als deze kostprijs bekend is, is het goed dat vanuit de gemeente hierover een standpunt wordt ingenomen. Vinden wij de kostprijs realistisch in vergelijking met ander schulddienstverlening partijen of landelijke richtlijnen
 • Organisatie toegang naar schuldhulpverlening voor kwetsbare inwoners: Op welke wijze regelen wij een duidelijke en onafhankelijke toegang tot schuldhulpverlening voor kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld een centrale intake via het convenant bewindvoerders. Daar wordt aan de voorkant een afweging gemaakt waar klant het beste is geholpen: maatje, bewind of SGB of vrijwillige vormen van financiële dienstverlening. Hiermee voorkomen we dat de ene organisatie sneller doorverwijst naar SGB en een andere bv naar bewind.

Voor het implementatietraject is een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordiging uit MO en WenI. Inzet is dat op 1 januari 2023 de nieuwe structuur staat en/of dat een duidelijk tijdspad is uitgezet met daarin de onderdelen die later in het jaar gerealiseerd worden.

Over Schuldverlening aan kwetsbare personen
De gemeente Utrecht biedt schuldhulpverlening aan kwetsbare personen, die verblijven in de maatschappelijke opvang/beschermd wonen. Voor de maatschappelijke opvang/beschermd wonen is MO de gemeentelijke partner. Ook deze mensen hebben vaak een schuldenproblematiek. Voor inkomen zijn de kwetsbare personen vaak aangewezen op een uitkering. En voor schuldhulpverlening is de WenI aan zet. In de uitvoering van schuldhulpverlening aan kwetsbare personen wordt samengewerkt met externe partners. Voor de gemeente Utrecht is dat Stadsgeldbeheer (SGB).

Jouw kwaliteiten:

 • Je hebt een afgeronde Wo-opleiding
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met implementatie van complexe vraagstukken
 • Je hebt verstand van aanbestedingen/contracten
 • Je bent bekend met het sociaal domein
 • Je bent bekend met beschermd wonen en schuldenproblematiek

Qommunity helpt vanaf nu ook Qollega’s aan opdrachten afkomstig via Dynamische Aankoopsystemen (oftewel DAS). Dit is zo’n opdracht! Als je wilt reageren, dan gelden deze vier stappen:

STAP 1: REAGEREN.
 Reageer direct op de opdracht via onderstaande sollicitatieknop
STAP 2: SELECTEREN. Ongeveer 24 uur voor het sluiten van de opdracht bepaalt onze matchmaker welke kandidaat de meeste kans maakt. Wanneer jij dé kandidaat bent voor de klus, dan neemt de matchmaker contact met je op en gaan we voor je aan de slag!
STAP 3: VOORSTELLEN. We schrijven een motivatie aan de hand van jouw CV. Als je hebt gesolliciteerd, dan vragen we je wel of je hiervoor beschikbaar blijft. Bereikbaar zijn is handig zodat we lekker snel kunnen schakelen. We willen zo’n mooie opdracht natuurlijk niet mislopen!
STAP 4: MATCHEN. Daarna stelt onze matchmaker je voor aan de opdrachtgever. Wij begeleiden je in dit aanneemproces zodat jij zo snel mogelijk aan de slag kan!