Start datum opdracht : 1-7-2024
Eind datum opdracht : 30-9-2024
Reageer voor : 17-6-2024
Aantal uur per week : 32 uur
Tarief : null EUR

Gemeente Zeist

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden vertrouwen, kracht en nabijheid. De werksfeer is open en prettig. Met zon 400 collegas werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collegas werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Communicatie

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een veelzijdige communicatieadviseur. Je bent betrokken bij verschillende themas binnen de gemeente. We zijn op zoek naar iemand die breed inzetbaar is maar zich in elk geval gaat bezighouden met de advisering op verschillende projecten en themas binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) en het Sociaal Domein. Samen met inhoudsverantwoordelijken werk je aan doeltreffende communicatieacties die passen bij onze organisatie en de maatschappelijke context waarin we opereren. Je denkt van begin tot eind mee, ontwikkelt communicatieplannen en creert aansprekende online en offline content voor Zeist.

Dit doe je voor de afdeling beheer openbare ruimte (BOR):
Voor deze afdeling ben je verantwoordelijk voor de communicatie over de activiteiten en projecten in de openbare ruimte. Of het nou gaat om nieuwe rotondes, onderhoud van de plantenbakken, het plaatsen van laadpalen of bestrijding van de eikenprocessierups en overlast door hondenpoep, jij weet het met communicatie optimaal te ondersteunen. Je hebt oog voor de impact op de samenleving, ontwikkelt communicatiemiddelen en de inzet van social media is daarbij jouw specialiteit. Je weet precies wat je moet inzetten om de juiste boodschap bij de juiste doelgroep te krijgen. Je bent creatief met tekst en beeld en met speels gemak lever je een script voor een filmpje of een leuke one-liner. Zo weet je de mooie dingen die we doen onder de aandacht te brengen, waarmee je tevens de afdeling beheer openbare Ruimte (BOR) positief neerzet.

Dit doe je voor het Sociaal Domein:
Voor deze afdeling ben je verantwoordelijk voor de communicatie over de activiteiten en projecten voor het Sociaal Domein. Denk hier bijvoorbeeld aan het programma Meedoen in Zeist, waaronder de nieuwe inclusie-en diversiteitsagenda en digitale toegankelijkheid. Of aan Kansrijke Start waarin we alle kinderen vanaf geboorte dezelfde kansen willen geven en de bekendheid en positionering van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Sociaal Team en projecten rondom armoedebestrijding.

Als je niet zelf uitvoert, begeleid je ontwerpbureaus wanneer ze opdrachten voor ons doen. Je werkt nauw samen met de andere (strategisch) communicatieadviseurs, de online media adviseurs, de klantregisseurs en natuurlijk met je opdrachtgevers vanuit de hele organisatie. Je schakelt gemakkelijk met iedereen en gaat voor resultaat. Je bent doortastend en durft af en toe best collegas uit te dagen. Als het nodig is, geef je tegengas. Je draait mee in de newsroom en weet gebruik te maken van de actualiteit. Wanneer nodig ben je aanspreekpunt bij persvragen en als je al ervaring hebt in crisiscommunicatie zijn we heel blij als je een aantal weken per jaar beschikbaarheidsdienst kunt draaien.

Dat je in deze rol voor twee wel heel verschillende teams werkt is duidelijk. De periode zal, als het goed, is elkaar opvolgen met een periode waarin er overlap is. Het is dus belangrijk goed prioriteiten te stellen, focus te hebben, soepel te schakelen tussen de twee teams, uiteraard in samenwerking met je collega’s binnen het team communicatie. Je houdt rekening met de verschillende (politieke) gevoeligheden. Je zoekt creatieve oplossingen en legt gemakkelijk verbinding. Je werkt met een hele diverse set aan doelgroepen, schetst scenario s en bent altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Jouw proactieve houding en samenwerking met collega’s maken het verschil.

Je bent een goede gesprekspartner voor interne opdrachtgevers en weet haarscherp de opgaven te vertalen naar communicatietaken. Je werkt daarin nauw samen met beleidsadviseurs en projectleiders. Je voelt je thuis in een complexe bestuurlijk-politieke omgeving, met verschillende belangen. Je bent in staat om lastige dossiers snel eigen te maken. Je koppelt het tactische aspect aan uitvoering en denkt mee over het contact, de communicatie n de participatie met de inwoners van Zeist in hun eigen straat, wijk en gemeente.

Dit ben je
Jij kunt mensen verbinden en haalt energie uit samenwerken. Je staat stevig op je benen en blijft kalm in de hectiek. Met jouw humor, nieuwsgierigheid en relativeringsvermogen weet je collegas mee te nemen, maar zie je ook wanneer structuur nodig is of er behoefte is aan concretisering. Je bent klantgericht, resultaatgericht en houdt goed overzicht. Je legt verbindingen, geeft proactief advies en signaleert kansen en risicos. Je bent alert op ontwikkelingen in de samenleving en je vakgebied en verwerkt die in je plannen en voorstellen. Door jouw kennis, enthousiasme en persoonlijkheid lukt het jou steeds om gezamenlijke doelen te behalen.

Vereisten/knock out criteria
1. Een afgeronde opleiding communicatie op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur op tactisch niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeente (40 punten);
4. Ruime ervaring in het maken van een communicatieplan voor diverse projecten (30 punten);
5. Uitstekende advies en schrijfvaardigheden, aan te tonen door middel van een motivatie bij de reactie op deze vacature (de motivatiebrief moet als een document met het cv worden aangeboden) (30 punten).

Competenties
– Klantgerichtheid;
– Samenwerkingsgerichtheid;
– Vernieuwend denken en handelen;
– Resultaatgerichtheid;
– Kan zelfstandig opereren;
– Oordeelsvorming;
– Pro-actief;
– Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
– Overtuigen;
– Kan goed schakelen;
– Kan omgaan met pieken en dalen in werkdruk;
– Omgevingsbewustzijn.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CVs op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CVs op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CVs die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CVs van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria te beoordelen door Flextender.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CVs van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden genformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 paginas, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma Di Woe – Do Vr

Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 25 juni 2024 van 14.30- 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 13 juni 2024, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 14 juni 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot 17 juni 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Source
app.flexfeed.nl