Site Greenjobs.nl

Reageer via onze partner Greenjobs.nl

Let op: dit is een vacature via onze partner Greenjobs.nl
Je solliciteert direct via de website van Greenjobs.nl en dus niet via onze Matchmaker!

Over ons:
‘Gezonde mensen in gezonde organisaties’, dat is waar wij als adviesorganisatie in gezondheid en duurzame inzetbaarheid, tevens arbodienst, dagelijks voor gaan. Samen werken aan een wereld waarin vitale, betrokken medewerkers zich binnen een organisatie kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd bijdragen aan de (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie op korte en lange termijn. Hiertoe adviseren wij werkgevers, medewerkers, brancheorganisaties en andere belanghebbenden over gezondheid en duurzame inzetbaarheid op organisatie- en individueel niveau. En wij bieden effectieve, praktische interventies en instrumentaria aan binnen de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: organisatiecultuur, beleid en leiderschap; employability en preventie; verzuimbeheersing en schadelastreductie.

Functie
Op proactieve wijze adviseer en ondersteun je medewerkers, leidinggevenden en HR bij het denken in mogelijkheden en praktische oplossingen op het gehele terrein van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Dit alles met als doel een positief toekomstperspectief te creëren en verzuimreductie, schadelastbeperking en gezondheidsbevordering te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen re-integratietrajecten waarbij je ook altijd aandacht besteedt aan iemands leefstijlsituatie. Dankzij jou is niet alleen ieder traject ‘UWV proof’ maar wordt er via een integrale aanpak gestuurd op duurzame inzetbaarheid. Tot slot voer je voor het UWV trajecten uit: Werkfit maken, Naar werk en modulair.

Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste collega op ZZP basis die ons versterkt qua kennis, handelen en mentaliteit. De ideale nieuwe Re-integratie coach:

• Is proactief, organisatiesensitief, resultaatgericht, flexibel en praktisch in denken en doen.

• Combineert zijn of haar sterke persoonlijkheid met benaderbaarheid en tact.

• Kan mondeling en schriftelijk op positieve wijze gedrag beïnvloeden, houdt onder druk het hoofd koel en heeft een oog voor commerciële kansen.

• Beschikt over een afgeronde HBO opleiding met een psychologie, HR, medisch, en/of gezondheid c.q. vitaliteit profiel aangevuld met relevante cursussen.

• specialisatie in autisme een pré.

• Heeft kennis van en ervaring met “verzuim” en actuele wet- en regelgeving sociale zekerheid – Wet Verbetering Poortwachter – en heeft enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, en heeft aantoonbaar “Spoor 2 trajecten” begeleid (dit is een must).

• Ervaring met uitvoeren van re-integratie trajecten van het UWV is een pré.

• Noloc, CMI of Nobco gecertificeerd is een pré.

•Is in bezit van een geldig rijbewijs B.

Aanbod

• Leuke, uitdagende trajecten en activiteiten waar je als coach al jouw kennis en kunde kwijt kunt om bij je eigen cliënten en klanten het verschil te maken.

• Samenwerking binnen een team van enthousiaste collega’s, die jouw ideeën en inbreng waarderen.

• Een eigentijdse invulling van het werk (vanuit huis of op locatie), waarbij flexibiliteit en eigen regie de boventoon voert.

• Deel uitmaken van een landelijk werkende, groeiende middelgrote online adviesorganisatie waar je zelf de regie op jouw gezondheid en geluk kunt pakken.

• Deskundigheidsbevordering door onder meer deelname aan ons jaarlijks symposium rondom het thema eigen regie op gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid.

• Een goede samenwerkingsovereenkomst.

Let op: dit is een vacature via onze partner Greenjobs.nl

Je solliciteert direct via de website van Greenjobs.nl en dus niet via onze Matchmaker!

 

You must sign in to apply for this position.