• NL

Site Greenjobs

Vacature is gevuld.

Let op: dit is een vacature via onze partner Green Jobs.nl Je solliciteert direct via de website en dus niet hieronder!

Organisatie 

‘Gezonde mensen in gezonde organisaties’, dat is waar wij als adviesorganisatie in gezondheid en duurzame inzetbaarheid, tevens arbodienst, dagelijks voor gaan. Samen werken aan een wereld waarin vitale, betrokken medewerkers zich binnen een organisatie kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd bijdragen aan de (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie op korte en lange termijn. Hiertoe adviseren wij werkgevers, medewerkers, brancheorganisaties en andere belanghebbenden over gezondheid en duurzame inzetbaarheid op organisatie- en individueel niveau. En wij bieden effectieve, praktische interventies en instrumentaria aan binnen de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: organisatiecultuur, beleid en leiderschap; employability en preventie; verzuimbeheersing en schadelastreductie.

 

Functie

Als bedrijfsarts vervul je voor een vast aantal klanten binnen een kernbehandelteam bij een online adviesorganisatie, de cruciale rol bij de objectivering van het verzuim – is er sprake van ziekte/gebrek of niet-ziekte – en ben je adviserend initiator van de meest effectieve vervolgstappen voor werkhervatting. Vanuit de overtuiging dat preventie wezenlijk bijdraagt aan verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid, maak je leefstijlthema’s standaard bespreekbaar in jouw spreekuren en in de contacten met de werkgever. Je combineert de vrijheid en autonomie van jouw expertrol met een proactieve samenwerking met de andere teamleden (zoals een casemanager, medisch adviseur, verzekeringsarts, arbeidsdeskundige) en externe kerndeskundigen. Op basis van individuele verzuimdossiers deduceer je afdelings- of organisatiebrede trends en oplossingsrichtingen, waarover je de klant strategisch adviseert. Dankzij jou wordt er via een integrale aanpak niet alleen gestuurd op minder verzuim en schadelastbeperking, maar juist ook op goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. Je combineert fysieke spreekuren op een locatie met online spreekuren vanuit huis (thuiswerken).

Functie-eisen

Het team bedrijfsartsen zoekt een initiatiefrijke, deskundige en betrokken collega die hem versterkt qua kennis, handelen en mentaliteit. De ideale nieuwe bedrijfsarts:
• Is pro-actief, oplossingsgericht, zorgvuldig, organisatiesensitief, flexibel en praktisch in denken en doen.
• Combineert zijn ruime ervaring en deskundigheid als geregistreerd bedrijfsarts met toegankelijkheid en tact.
• Kan mondeling en schriftelijk op positieve wijze gedrag beïnvloeden van zowel medewerker als werkgever en stuurt binnen organisaties op delicate wijze op een integrale aanpak van verzuim en preventie.
• Houdt ervan om onderdeel uit te maken van een team, mee te denken met de klant en de eigen organisatie.
• Is in bezit van een geldig rijbewijs (B).

Aanbod

Als nieuwe collega bieden wij jou:
• Een waardevolle functie waar je al jouw expertise en ervaring kwijt kunt om bij een vast aantal klanten integraal het verschil te maken op het gebied van curatie en preventie.
• Een eigentijdse invulling van het werk (vanuit huis of op locatie), waarbij flexibiliteit en eigen regie de boventoon voert.
• Een prettige intercollegiale samenwerking binnen een multidisciplinair behandelteam met waardering voor ieders kennis en kunde, ruimte voor nieuwe ideeën en humor.
• Deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten met collega-bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs, zowel op landelijk als regionaal niveau.
• Een inspirerende werkomgeving bij een landelijk werkende en groeiende middelgrote online adviesorganisatie waar je zelf de regie op jouw gezondheid en geluk kunt pakken.
• Een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket inclusief jaarlijks opleidingsbudget.
Wij zijn flexibel in het aantal uren en de startdatum van het dienstverband.

Let op: dit is een vacature via onze partner Green Jobs.nl Je solliciteert direct via de website en dus niet hieronder!

You must sign in to apply for this position.