Gemeente Utrecht

Aanvraag gesloten.

Algemene info:
Periode: z.s.m. voor een periode van 12 maanden
Verlenging mogelijk: yes
Belasting: 16 uur per week gemiddeld
Tarief: in overleg
Sluitingsdatum aanvraag: 25 november 2022

Korte beschrijving opdrachtgever:
In Utrecht werkt de Gemeente Utrecht aan ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. Utrecht wil een stad zijn waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Als Afdeling Volksgezondheid dragen wij hieraan bij vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden. We monitoren de gezondheid van onze inwoners en voeren een aantal taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg, de zorg voor sociaal kwetsbaren en de inspectie van de kinderopvang. Ook ontwikkelen we het Utrechts gezondheidsbeleid (zie ‘gezondheid voor iedereen’, onze huidige nota) en brengen we onze gezondheids­expertise in allerlei ontwikkelingen in. Zowel nationaal als internationaal worden we steeds meer gezien als een voorloper van de ‘gezonde stad’.

Je taken zijn:
Je start met twee beleidsklussen op het terrein van het volksgezondheids­beleid jeugd: preventie van problematiek onder kinderen als gevolg van (v)echtscheiding en voorschoolse educatie. Daarnaast kan in overleg een andere beleidsklus worden toegevoegd, rondom de inzet op taalontwikkeling van jonge kinderen.

1. Voorschoolse educatie, met name aspect van indiceren en toeleiding
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert de indicaties en toeleiding naar voorschoolse educatie uit. In Utrecht is de JGZ onderdeel van de gemeente en als beleidsadviseur werk jij nauw samen met de JGZ. Samen met de arts, manager en coördinator VE, houd je overzicht op de rol van de JGZ in het indiceren en toeleiden naar VE. Je hebt een verbindende rol op dit thema en schakelt regelmatig met team onderwijs en team Jeugd van Maatschappelijke Ontwikkeling. In het coalitieakkoord staat de doelstelling om het bereik van de doelgroep bij de voorschoolse educatie te verhogen. Je speelt in op signalen vanuit de uitvoering en pakt hierin een pro-actieve rol en werkt mee aan het verbeteren van ons beleid.

2. Preventie van problematiek onder kinderen als gevolg van (v)echtscheiding.
Samen met onze partners in de stad en collega’s van andere afdelingen is de afdeling Volksgezondheid actief op het thema scheiden. De gemeente heeft een kerngroep scheiden waarin ook partners in de stad deelnemen.

Als beleidsadviseur bij volksgezondheid heb je de volgende rollen:

 • Rol als procesbegeleider en aanjager van de werkgroep preventie. Vanuit deze rol ben je ook lid van de kerngroep scheiden, waarin de grote lijnen worden afgestemd en uitgezet.
 • Trekker van de collectieve aanpak voor ouders en kinderen op scheiden vanuit Dock, Buurtteam en JGZ.
 • Als trekker heb je een initiërende en verbindende rol richting de betrokken managers van de verschillende betrokken organisaties en de werkgroep preventie.
 • Beleidsadviseur van ‘preventie van schade onder kinderen als gevolg van (vecht) scheidingen’. De gemeente Utrecht vindt het van belang om in te zetten op het voorkomen van vechtscheidingen. Je neemt inzichten uit de wetenschap en praktijk mee in jouw adviezen. Je werkt samen met de partners aan een strategie voor de komende jaren.
 • Je zorgt samen met de trekker van de kerngroep scheiden dat de betrokken wethouders en gemeenteraad goed geïnformeerd blijven.
 • Accounthouder Ouders Inc. Samen met de staf van de JGZ zorg je dat professionals goed op de hoogte zijn zodat zij ouders goed kunnen informeren.
 • In afstemming met de collega’s van de JGZ onderzoek en adviseer je over wat evt. aanvullend nodig is voor het verstevigen van de overgang van partnerschap naar ouderschap.

Beleidsmedewerkers van Volksgezondheid zijn in principe breed inzetbaar. Als de actualiteit of de opgaven dat vragen, kun je in overleg ook ingezet worden op andere dossiers.

Jouw kwaliteiten: 
Volksgezondheid werkt opgavengericht en acteert steeds vaker als partner in het netwerk. Per situatie wordt gekeken naar de passende overheidsrol. Zo zijn we soms meer sturend, soms meer faciliterend of samenwerkend. Dit vergt van onze beleidsadviseurs dat ze in staat zijn te schakelen tussen deze verschillende rollen. Voor een succesvolle invulling denken we verder dat je de volgende bagage nodig hebt:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een masteropleiding in gezondheidswetenschappen, bestuurskunde, sociale wetenschappen, pedagogische wetenschappen of vergelijkbare studierichting afgerond.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het vakgebied van jeugd, jeugdhulp en/of onderwijs;
 • Je hebt recente opdrachten binnen het Sociaal Domein uitgevoerd bij de overheid.
 • Je hebt ervaring als beleidsadviseur;
 • Je hebt ervaring met de thema’s in de vacature; zoals het thema voorschoolse educatie en scheiden;
 • Je bent innovatief en vindingrijk, ziet wat er moet gebeuren en voert dat uit;
 • Je kunt goed samenwerken, bent proactief, toont lef en werkt resultaatgericht;
 • Je kunt goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Je bent een netwerker en verbinder.

Goed om te weten:
De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 1 december. De manager neemt uiterlijk dinsdag 29 november contact op indien je wordt uitgenodigd voor een nadere kennismaking.

Qommunity helpt vanaf nu ook Qollega’s aan opdrachten afkomstig via Dynamische Aankoopsystemen (oftewel DAS). Dit is zo’n opdracht! Als je wilt reageren, dan gelden deze vier stappen:
STAP 1: REAGEREN. Reageer direct op de opdracht via onderstaande sollicitatieknop
STAP 2: SELECTEREN. Ongeveer 24 uur voor het sluiten van de opdracht bepaalt onze matchmaker welke kandidaat de meeste kans maakt. Wanneer jij dé kandidaat bent voor de klus, dan neemt de matchmaker contact met je op en gaan we voor je aan de slag!
STAP 3: VOORSTELLEN. We schrijven een motivatie aan de hand van jouw CV. Als je hebt gesolliciteerd, dan vragen we je wel of je hiervoor beschikbaar blijft. Bereikbaar zijn is handig zodat we lekker snel kunnen schakelen. We willen zo’n mooie opdracht natuurlijk niet mislopen!
STAP 4: MATCHEN. Daarna stelt onze matchmaker je voor aan de opdrachtgever. Wij begeleiden je in dit aanneemproces zodat jij zo snel mogelijk aan de slag kan!