Gemeente Arnhem

Aanvraag gesloten.

Algemene info aanvraag:
Startdatum: 02-02-2023
Einddatum: 31-12-2023
Optie tot verlenging: Ja
Uren per week: 16
Tarief: in overleg
Sluitingsdatum aanvraag: 02-02-2023

Opdrachtomschrijving:

Uit het Arnhemse coalitieakkoord 2022-2026:

“(…) Daarom komt er een cultuurcentrum in Zuid met ruimte voor cultuureducatie, cultuurpartici­patie en presentatie. Hiervoor stellen we een jaarlijks bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar, waaruit zowel de programmering als huisvesting kan worden betaald. Met cultuurpartners en andere betrokkenen maken we een plan voor een nieuw cultuurcentrum in Zuid. (…) Bij de realisatie van dit culturele cen­trum in Zuid kijken we nadrukkelijk naar de behoeften van inwoners, voor nu en in de toekomst.”

In aanloop naar een permanent centrum in Zuid willen we in 2023 en begin 2024 het volgende in kaart brengen:

1. Wat de behoefte is bij inwoners Zuid (inhoud)?
2. Wat we gaan doen (invulling: programmering) en hoe organiseren wij dit?
3. Waar we dat gaan doen (locatie en gebouw)?

Hiervoor zoeken we een procesbegeleider. De regie van het proces ligt bij team Cultuur van de gemeente Arnhem.

Verantwoordelijkheden:
Je gaat je focussen op twee gebieden, namelijk:
Tijdelijke invulling van cultuur in Zuid. In een tijdelijke ruimte kan geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van aanbod en presentatie, in principe voor alle doelgroepen. Ook voor amateurs, breedtekunst, de creatieve sector, jongeren- en straatcultuur. Een laagdrempelige plek voor educatie / participatie en presentatie, afgestemd op de samenstelling en behoeften van bewoners Zuid. Concrete taken zijn het voorbereiden, coördineren en in gang zetten van de invulling van programmering en beheer (door een uitvoerende partij) van de tijdelijke locatie. Ook het ophalen van ervaringen uit andere steden (o.a. organiseren van werkbezoeken) is onderdeel van het proces.

Behoefteonderzoek. Een breed behoeftenonderzoek onder de inwoners in Arnhem Zuid coördineren en uitzetten. Onderzoek in samenwerking met onder andere de Teams Leefomgeving in de wijken, instellingen die al in Zuid actief zijn, sleutelfiguren in de verschillende wijken, raadsleden. Onderzoek wordt uitgevoerd door extern bureau, ondersteund door de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek.

De ervaringen op de tijdelijke locatie en de uitkomsten van het behoeftenonderzoek moeten vertaald worden naar de permanente invulling – inclusief locatie en ambitieniveau – van een cultuurcentrum in Zuid. In deze periode wordt ook een extern expert aangetrokken voor een inhoudelijk creatief concept gemaakt, een organisatiemodel en locatie / gebouw gekozen en een businesscase opgesteld. Naast de verkenning naar en ontwikkeling van een cultuurcentrum Zuid wordt op dit moment door de gemeente Arnhem gewerkt aan een (ruimtelijk) Ontwikkelperspectief voor Kronenburg. Het is belangrijk dat het proces aansluit op de ruimtelijke visie voor Kronenburg (en vice versa). Hetzelfde geldt voor het landelijk programma Arnhem Oost, onderdeel van de Woondeal.

Qommunity helpt vanaf nu ook Qollega’s aan opdrachten afkomstig via Dynamische Aankoopsystemen (oftewel DAS). Dit is zo’n opdracht! Als je wilt reageren, dan gelden deze vier stappen:

STAP 1: REAGEREN. Reageer direct op de opdracht via onderstaande sollicitatieknop
STAP 2: SELECTEREN. Ongeveer 24 uur voor het sluiten van de opdracht bepaalt onze matchmaker welke kandidaat de meeste kans maakt. Wanneer jij dé kandidaat bent voor de klus, dan neemt de matchmaker contact met je op en gaan we voor je aan de slag!
STAP 3: VOORSTELLEN. We schrijven een motivatie aan de hand van jouw CV. Als je hebt gesolliciteerd, dan vragen we je wel of je hiervoor beschikbaar blijft. Bereikbaar zijn is handig zodat we lekker snel kunnen schakelen. We willen zo’n mooie opdracht natuurlijk niet mislopen!
STAP 4: MATCHEN. Daarna stelt onze matchmaker je voor aan de opdrachtgever. Wij begeleiden je in dit aanneemproces zodat jij zo snel mogelijk aan de slag kan!