Gemeente Amsterdam

Aanvraag gesloten.

Algemene info aanvraag:
• Startdatum: 2-1-2023
• Einddatum: 29-12-2023
• Aantal uren per week: 24 uur
• Verlenging mogelijk: optioneel
• Tarief: in overleg

Opdrachtomschrijving
Opzetten van een standaard werkproces voor het aanleveren en verwerken van digitale archieven, inclusief beschrijving en toepassing van de nodige standaarden m.b.t. aanlevervorm, metadata en technische aspecten van de databestanden zelf;

Selectie, test, implementatie en waar nodig ontwikkeling van tools ten behoeve van gestroomlijnde aanlevering, translatie en verwerking van data en metadata die vanuit bronsystemen aangeleverd worden voor inname in de digitale archiefbewaarplaats;
Het realiseren van faciliteiten van toegang voor verschillende soorten ambtenaren tot informatie waarop een openbaarheidsbeperking van toepassing is;
(Door)ontwikkelen van een omgeving met standaard API’s ten behoeve van het faciliteren van (her)gebruik van de informatie die is opgenomen in de digitale archiefbewaarplaats, voor verschillende soorten doelgroepen;
Instructie, begeleiding en opleiding van interne Stadsarchief medewerkers in relatie tot (specifiek) het in gebruik nemen van nieuwe tooling en nieuwe of aangepaste werkprocessen ;
Overleg met de leverancier van de digitale infrastructuur van het Stadsarchief over doorontwikkeling van de digitale infrastructuur ten behoeve van de ontwikkeling van bovengenoemde werkprocessen en toegangen voor (her)gebruik;
Afstemmen van de ontwikkelingen en nieuwe werkprocessen met stedelijke informatie- en ICT-architecten van de gemeente

Het Stadsarchief is één van de grootste archiefinstellingen van Nederland en beheert 50 kilometer papieren en 150 TB digitale archieven van gemeentelijke en particuliere herkomst. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het stroomlijnen van de digitale informatieketen. Digitale archieven moeten op efficiënte en gestandaardiseerde wijze aangeleverd en verwerkt kunnen worden in de digitale archiefbewaarplaats. Daarbij staat een nieuw gerealiseerde digitale infrastructuur centraal, die bestaat uit een Voorportaal, Bewaaromgeving, Beheeromgeving en Raadpleegomgeving. De nieuwe digitale infrastructuur wordt in de loop van 2022 en 2023 in productie genomen. Met deze infrastructuur realiseert het Stadsarchief een toekomstbestendige basis waarmee duurzame toegankelijkheid van de digitale en papieren informatie geborgd is en de dienstverlening naar de burger optimaal vorm kan krijgen.

De volgende stap is het aansluiten van de digitale infrastructuur op de stad (de Gemeente Amsterdam). Digitale informatie die aan het Stadsarchief wordt overgedragen wordt vanuit allerlei bronsystemen aangeleverd en moet op basis van een gestandaardiseerd, efficiënt proces en met de inzet van de een aantal tools gemakkelijk verwerkt kunnen worden. Het gaat hierbij om overbrengingen op basis van de Archiefwet 1995, informatie die via de WOO actief openbaar wordt gemaakt en archieven en collecties die door particuliere archiefvormers worden aangeleverd. Daarbij zal in veel gevallen een translatie nodig zijn, zoals mapping van metadata. Daarna wordt de informatie voor allerlei vormen van gebruik aan interne (stedelijke) en externe gebruikersgroepen via een aantal API’s ter beschikking gesteld. Belangrijke ontwikkelingen die daarin meegenomen worden zijn Common Grounds en Linked Data.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/


De opdrachtgever(s)

Toegankelijkheid en Digitale Innovatie is een relatief jonge afdeling van het Stadsarchief. In deze afdeling wordt de volledige digitale keten van aanlevering tot publicatie van duurzaam toegankelijk te houden informatie centraal gezet. De informatie is voor een deel afkomstig van gemeentelijke directies en valt dan onder de Archiefwet of WOO. De andere helft beslaat archieven van particuliere archiefvormers die veelal in ongestructureerde vorm worden aangeleverd. De afdeling heeft 25 medewerkers van verschillend niveau en opleiding, waarbij inhoudelijke en technische kennis hand in hand gaan. De sfeer is informeel en open. Samenwerking en innovatie staan centraal.


Qommunity helpt vanaf nu ook Qollega’s aan opdrachten afkomstig via Dynamische Aankoopsystemen (oftewel DAS). Dit is zo’n opdracht! Als je wilt reageren, dan gelden deze vier stappen:

STAP 1: REAGEREN. Reageer direct op de opdracht via onderstaande sollicitatieknop
STAP 2: SELECTEREN. Ongeveer 24 uur voor het sluiten van de opdracht bepaalt onze matchmaker welke kandidaat de meeste kans maakt. Wanneer jij dé kandidaat bent voor de klus, dan neemt de matchmaker contact met je op en gaan we voor je aan de slag!
STAP 3: VOORSTELLEN. We schrijven een motivatie aan de hand van jouw CV. Als je hebt gesolliciteerd, dan vragen we je wel of je hiervoor beschikbaar blijft. Bereikbaar zijn is handig zodat we lekker snel kunnen schakelen. We willen zo’n mooie opdracht natuurlijk niet mislopen!
STAP 4: MATCHEN. Daarna stelt onze matchmaker je voor aan de opdrachtgever. Wij begeleiden je in dit aanneemproces zodat jij zo snel mogelijk aan de slag kan!

You must sign in to apply for this position.