Gemeente Amsterdam

Aanvraag gesloten.

Algemene info aanvraag:
Startdatum: 23-01-2023
Einddatum: 01-08-2023
Uren per week: 32-36
Tarief: in overleg
Sluitingsdatum aanvraag: 9 januari 2023

Opdrachtomschrijving:
Je bent een ervaren organisatieadviseur die niet alleen advies geeft, maar ook de handen uit de mouwen steekt. Je hebt een duidelijke visie op organisatieontwikkeling, werkwijzen en interventies en je hebt ervaring met de implementatie van organisatieverandertrajecten. Je neemt initiatief en bent verbindend, ondernemend en resultaatgericht. Hierbij beschik je over strategisch denkvermogen, overtuigingskracht en ben je analytisch sterk.

Werkzaamheden:

  • Het bieden van veranderkundige expertise op het gebied van organisatieontwikkeling, die nodig is om de principes uit de reorganisatie op 1 januari 2022 van de directies Werk, Participatie en Inkomen in deze fase van papier naar praktijk te krijgen.
  • Dit doe je door te adviseren aan o.a. het Kernteam Organisatieontwikkeling en door zelf een actieve bijdrage te leveren aan producten en projecten.
  • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de voorbereiding, organisatie en begeleiding van bijeenkomsten in het kader van de organisatieontwikkeling. Het betreft bijeenkomsten van het topmanagement en het middenmanagement.
  • Verantwoordelijk voor (het laten uitvoeren van) een tussenevaluatie van WPI 2.0, met een eindproduct in het eerste half jaar van 2023. Hiertoe o.a. het verzamelen, documenteren en analyseren van de stand van zaken in de organisatie ten opzichte van het Organisatieplan WPI (oktober 2021).
  • Het deelnemen aan de Werkgroep Besturing en het realiseren van producten die voortkomen uit deze werkgroep.
  • Je leidt projecten die bijdragen aan de gewenste vernieuwing van besturing, zoals een andere vergaderstructuur, ketensturing of multidisciplinair werken. Dit onderdeel van het werk neemt ongeveer 50% van de inzet in beslag.
  • Je legt verbinding tussen verschillende bouwstenen van de doorontwikkeling van de organisatie, zoals besturing, leiderschap en digitalisering.
  • Je levert een bijdragen aan de samenhang in de communicatie over verschillende initiatieven en processen in het kader van de doorontwikkeling.
  • Het doorontwikkelen van de huidige Voortgangsrapportage Organisatieontwikkeling om 1) de vernieuwing te monitoren en 2) het gesprek over de vernieuwing effectiever te kunnen voeren in het Kernteam organisatieontwikkeling.

Opgave en impact van de functie:
Amsterdam is op weg naar een herkenbaar Sociaal domein voor alle Amsterdammers. WPI is op 1 januari 2022 gereorganiseerd met als doel dienstverlening te bieden die om de burger heen georganiseerd is, flexibel en wendbaar te zijn en opgavegericht te werken. Bestandsreductie, het bijdragen aan brede basisdienstverlening in buurtteams en een naadloze 2e lijn daarachter, efficiënte en effectieve dienstverlening door datagestuurd werken, continu leren & verbeteren en medewerkers die ‘fit for he job’ zijn vormen de kern. WPI vernieuwt stap voor stap door te leren en te verbeteren en door de context aan te passen als die een belemmering vormt.
Het team organisatieontwikkeling WPI creëert verbinding en samenhang tussen de bouwstenen van de organisatieontwikkeling, zorgt voor het borgen en werkend krijgen van de principes uit de reorganisatie, evalueert de reorganisatie en zorgt voor aanpassingen in de organisatie waar het niet goed genoeg gaat.

Gemeentelijke organisatie:
Werk, Participatie en Inkomen verstrekt met ca. 2000 medewerkers maandelijks ruim 35.000 uitkeringen. Doel is om iedere
bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk te brengen. Daarbij is werken het doel en participeren de norm. We ondersteunen mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen naar een zelfstandig bestaan. Dit creëert bestaanszekerheid voor alle burgers die (nog) niet op eigen benen kunnen staan. Ook voorkomt het uitsluiting, bevordert het sociale cohesie en geeft het de Amsterdamse economie een flinke impuls. Het team Organisatieontwikkeling is gepositioneerd binnen de afdeling Beleid & Kwaliteit en bestaat uit een programmamanager en een programmasecretaris. De opgave is WPI breed en het team onderhoudt veel relaties binnen de organisatie.

Qommunity helpt vanaf nu ook Qollega’s aan opdrachten afkomstig via Dynamische Aankoopsystemen (oftewel DAS). Dit is zo’n opdracht! Als je wilt reageren, dan gelden deze vier stappen:

STAP 1: REAGEREN. Reageer direct op de opdracht via onderstaande sollicitatieknop
STAP 2: SELECTEREN. Ongeveer 24 uur voor het sluiten van de opdracht bepaalt onze matchmaker welke kandidaat de meeste kans maakt. Wanneer jij dé kandidaat bent voor de klus, dan neemt de matchmaker contact met je op en gaan we voor je aan de slag!
STAP 3: VOORSTELLEN. We schrijven een motivatie aan de hand van jouw CV. Als je hebt gesolliciteerd, dan vragen we je wel of je hiervoor beschikbaar blijft. Bereikbaar zijn is handig zodat we lekker snel kunnen schakelen. We willen zo’n mooie opdracht natuurlijk niet mislopen!
STAP 4: MATCHEN. Daarna stelt onze matchmaker je voor aan de opdrachtgever. Wij begeleiden je in dit aanneemproces zodat jij zo snel mogelijk aan de slag kan!