Gemeente Amsterdam

Aanvraag gesloten.

Nice! Deze vacature is vervuld.

Algemene info aanvraag:
Startdatum: 01-03-2023
Einddatum: 31-12-2023
Optie tot verlenging: Nee
Uren per week: 36
Tarief: in overleg
Sluitingsdatum aanvraag: 24-02-2023

Opdrachtomschrijving:
De stad Amsterdam is op zoek naar verbindende aanpakkers. Ben je geïnteresseerd in duurzaamheidsprojecten? Krijg jij energie van het omzetten van beleid naar actie in de stad? En werk je daarnaast graag samen met collega’s met dezelfde passie en creativiteit? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie:
Als Duurzaamheidscoördinator ben je gericht op verbinden, signaleren en uitvoeren op het gebied van Duurzaamheid. Je bent betrokken bij het tot stand komen van duurzaamheidsprojecten- en initiatieven binnen het stadsdeel. Als trekker, initiator en adviseur. Je signaleert, verbindt en adviseert jouw collega’s intern, bewoners en ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld gaan over logistiek, het verduurzamen van de woningvoorraad, groen, afval en duurzaam ondernemen. Je kent het duurzaamheidsbeleid goed en bent een echte spin in het web: je onderhoudt contact met de staf het bestuur en medewerkers binnen het stadsdeel, en de afdeling Ruimte en Duurzaamheid. Je weet wat er binnen het stadsdeel, onder bewoners en ondernemers, gedaan wordt op het gebied van duurzaamheid en deelt deze informatie met de collega’s op de beleidsafdelingen. Je bent de schakel tussen kennis, middelen en mensen. Zo verbind je ook onder andere kansrijke initiatieven met de subsidieverstrekkers, waarbij je adviseert over de inhoud. Je bent politiek bestuurlijk en organisatie- sensitief en hebt ervaring met het adviseren van bestuurders. Je kunt zelfstandig opereren in afstemming je opdrachtgever en bestuur en weet hoe een gemeentelijke organisatie en een (lokaal) bestuur in een G4 gemeente werkt. Als vliegende keep weet je je spaarzame tijd goed in te delen door rijp en groen van elkaar te scheiden. Vanuit je kennis van de praktijk en verschillende beleidsstukken lever je ook input voor de gebiedsplannen en duurzaamheidsbeleid en bewaak je de integraliteit hierin. Je hebt uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je weet wat er ‘buiten’ speelt, en daarom heb je ook nauw contact met je collega’s van het communicatiebureau zodat initiatieven de nodige mensen bereiken en successen gedeeld kunnen worden.

Hiervoor ben je minimaal 3 dagen per week fysiek aanwezig in Amsterdam en Weesp.

Bestanddelen van de opdracht

 • Verbinder zowel op inhoud, proces als op de relatie. Samenwerken en netwerken.
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk met de omgeving en met professionele (gemeentelijke) partners, stakeholders (incl. lopende duurzaamheidsprojecten in de omgeving) Signaleren, koppelen en faciliteren van kansen op het gebied van duurzaamheid (zowel binnen de organisatie als ontwikkelingen in de gebieden van bewoners/ondernemers)
 • Verbinder zowel op inhoud, proces als op de relatie. Samenwerken en netwerken.
 • Vertalen en realiseren van de ambities uit het college-akkoord m.b.t. duurzaamheid naar/op stadsdeelniveau, maakt een QuickScan voor het plan 2023 en indien nodig een uitgebreidere analyse;
 • Maakt de belangen van interne en externe stakeholders inzichtelijk en brengt die in en stelt een gebiedsgericht duurzaamheidsinitiatieven plan / aanjaagplan 2023 op;
 • Verbindt het projectplan met de omgeving en stakeholders, benut de expertise van de omgeving, en managet de verwachtingen;
 • Maakt het gebiedsgericht duurzaamheidsinitiatieven plan / aanjaagplan 2023 transparant aan de stakeholders kenbaar, en bedenkt publiciteit rondom duurzaamheid, in dit plan dienen de volgende punten te landen;
 • Voorzien in kennisbehoefte portefeuillehouder (d.m.v. stand van zaken & notities);
 • Het leveren van input en advies voor gebiedsanalyses en gebiedsplannen
 • Stimuleren van het gebruik van (stedelijke & landelijke) subsidieregelingen door bewoners en ondernemers;
 • Adviseren op initiatieven van bewoners en ondernemers.Op te leveren resultaat:
  – Opstellen gebiedsgericht duurzaamheidsinitiatievenplan / aanjaagplan (planning Q2 gereed).
  – Opstellen gebiedsgericht duurzaamheidsinitiatievenplan / aanjaagplan : Q2: daarin worden concrete projecten met resultaten afgesproken vanuit de verschillende lokale en stedelijke opgave dzh.
  – Nadruk zal komen te liggen op faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven,ondersteuning ondernemers en bewoners: gebiedsaanpak en afstemming stadsdeel en voorzien in kennisbehoefte van portefeuillehouders Oost en Weesp,stimuleren van het gebruik subsidieregelingen.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming in de stad versnellen. De versnelling vraagt om daadkrachtige samenwerking met Amsterdammers, bedrijven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Niemand maakt alleen het verschil. Dit is waar wij voor staan als Afdeling Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. We werken samen met bewoners, bedrijven, bezoekers en andere afdelingen van de gemeente Amsterdam aan de transitie naar: een groene, gezonde stad, een circulaire economie en een stad die draait op duurzame energie.

Het team
De afdeling Duurzaamheid bestaat uit 8 teams (waaronder team AVO) en houdt zich bezig onder andere bezig met energie, luchtkwaliteit, aardgasvrij, circulaire economie en groen. Het nieuw opgerichte Team AVO neemt binnen deze afdeling een ondersteunende en adviserende rol in. Binnen de afdeling Duurzaamheid houdt het team AVO (Advies, Verbinding en Ondersteuning) zich bezig met het adviseren en ondersteunen van andere teams. Bij Team AVO werken 22 professionals met diverse expertises, waaronder: financieel, juridisch, projectondersteuning en duurzaamheid. Op deze manier draagt team AVO bij aan een effectieve ontwikkeling en realisatie van de verduurzaming van onze stad.

Qommunity helpt vanaf nu ook Qollega’s aan opdrachten afkomstig via Dynamische Aankoopsystemen (oftewel DAS). Dit is zo’n opdracht! Als je wilt reageren, dan gelden deze vier stappen:

STAP 1: REAGEREN. Reageer direct op de opdracht via onderstaande sollicitatieknop
STAP 2: SELECTEREN. Ongeveer 24 uur voor het sluiten van de opdracht bepaalt onze matchmaker welke kandidaat de meeste kans maakt. Wanneer jij dé kandidaat bent voor de klus, dan neemt de matchmaker contact met je op en gaan we voor je aan de slag!
STAP 3: VOORSTELLEN. We schrijven een motivatie aan de hand van jouw CV. Als je hebt gesolliciteerd, dan vragen we je wel of je hiervoor beschikbaar blijft. Bereikbaar zijn is handig zodat we lekker snel kunnen schakelen. We willen zo’n mooie opdracht natuurlijk niet mislopen!
STAP 4: MATCHEN. Daarna stelt onze matchmaker je voor aan de opdrachtgever. Wij begeleiden je in dit aanneemproces zodat je zo snel mogelijk aan de slag kan!