Start datum opdracht : 1-7-2024
Eind datum opdracht : 31-10-2024
Reageer voor : 14-6-2024
Tarief : 64 EUR

Yacht

Aanleiding opdracht:

Op 31 december 2024 loopt het contract met de huidige redactie af, daarom deze uitvraag.
Over Leraar24.nl

Leraar24.nl deelt inzichten en ervaringen uit de praktijk van leraren en de wetenschap gericht op ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep. De site is ht platform waar kennis uit het onderwijsonderzoek en de praktijk gedeeld wordt met de beroepsgroep. Leraar24.nl is d plek waar de leraar wil zijn om praktijkervaring en betrouwbare informatie te vinden en heeft een belangrijke rol in de kennisontsluiting van NRO, Kennisnet en OCW.

De website voorziet in informatie over actuele (beleids-)ontwikkelingen, inzichten uit onderzoek en inspiratie over de inzet van digitale middelen. Alle informatie is gericht op de praktijk van de leraar. De doelgroep van de website zijn leraren uit de sectoren primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, sinds 2021 zijn ook de docenten van de pabos en lerarenopleidingen toegevoegd als doelgroep.
Opdrachtomschrijving:

We zijn op zoek naar een professionele redactie die de content van Leraar24 schrijft en onderhoudt, en ook de sociale media kanalen bijhoudt en videoproductie aanstuurt. We zoeken dan ook een bureau wat niet alleen maar expertise heeft in het voeren van (web)redactie maar ook brede expertise heeft in het online medialandschap. Het gaat dan over contentstrategie, contentcreatie en contentoptimalisatie.

Er is al een bestaande contentstrategie. De opdrachtnemer doet de redactie en het redactioneel beheer voor de site leraar24.nl. Samen met de projectleiders en de Leraar24-ambassadeurs wordt er periodiek gekeken naar relevante inhoud voor artikelen en onderwerpen. De verschillende partners dragen aan de hand van een content-plan input voor artikelen aan. De redactie (de Opdrachtnemer) werkt deze onderwerpen vervolgens uit tot volwaardige artikelen. Ze spelen daarbij in op actualiteiten en dragen eventueel zelf ook interessante onderwerpen en bronnen aan. Dit vergt affiniteit met het onderwijsveld.

De redactie voert eens per twee weken overleg met de projectleiders. Een keer per maand vindt er onder regie van Kennisnet en de redactie een overleg plaats met alle Leraar24-ambassadeurs. Indien nodig is er naast de bijeenkomsten extra contact tussen de redactie en een projectleider of n of meerdere ambassadeurs voor het uitwerken van artikelen.

De redactie is operationeel eindverantwoordelijk en gaat over hoe de inhoud wordt vertaald naar online publicaties. De redactie heeft de rol van dagelijks beheerder van de Leraar24-content en is redactioneel uitvoerder. In samenwerking met de projectleiders van de verschillende partners bepaalt de redactie wat, wanneer en hoe gepubliceerd op leraar24.nl en de verschillende kanalen.
Dagelijks operationeel proces:

Zoals gezegd bestaat er al een contentstrategie. Het is belangrijk dat er op accenten na voortgeborduurd wordt op deze strategie.

1. Op basis van contentplan en de contentkalender zorgen de projectleiders en de Leraar24-ambassadeurs voor inhoudelijke input.

2. Redactie zorgt op basis van het contentplan voor de contentkalender en stuurt bij indien de dagelijkse actualiteit daarom vraagt. Frequente dialoog tussen redactie en Leraar24-ambassadeurs of andere contactpersonen zorgt voor afstemming volgens de planning en het uitwerken van actuele input.

3. De redactie maakt artikelen en content-elementen en zet deze klaar voor review van de inhoudelijk eigenaar (NRO/Kennisnet/OCW) en een of meerdere Leraar24- ambassadeurs.

4. Redactie stuurt videoproductie aan (gemiddeld 12 videoproducties per jaar:

5. Redactie cordineert en beheert bestaande content op de website:

6. Redactie cordineert de Leraar24 sociale media kanalen:

De sociale media kanalen van leraar24.nl zijn primair bedoeld voor het delen van content van leraar24.nl en zijn niet bedoeld voor discussies. Er wordt geen actieve webcare gevoerd en er wordt niet actief gereageerd.
Let op! Betreft startdatum en inwerkperiode:

Overdrachtsperiode: De overeenkomst begint formeel op 1 januari 2025, maar vanaf 1 september is er de mogelijkheid voor een ruime overdrachtsperiode tussen de oude en de nieuwe redactie. De verwachting is dat hiervoor vanaf 1 september 10 uur per week x 12 weken = 120 uur gereserveerd moet worden.
Harde-eisen:
– je hebt aantoonbare ervaring met online communicatie strategien en content optimalisatie.
– je hebt ervaring met kwalitatieve contentcreatie.
– je hebt ervaring met digitale toegankelijkheid, gebruikerservaring, privacy en SEO.
– je hebt kennis en ervaring van het onderwijs in Nederland. Feeling met de doelgroep.
– je hebt kennis van ontwikkelingen in online media.
– je hebt ervaring met werken voor grote bezoekersaantallen (ongeveer 1 miljoen weergaven per jaar).
Belangrijk:

Daarnaast graag heldere motivatie en CV, beide willen we in het nederlands ontvangen. Het is belangrijk dat de harde eisen goed naar voor komen.

Source
app.flexfeed.nl