Start datum opdracht : 3-6-2024
Eind datum opdracht : 30-11-2024
Reageer voor : 24-5-2024
Tarief : 62.4 EUR

Kamer van Koophandel

Opdrachtomschrijving
Starters en ondernemers voorzien van relevante overheidsinformatie, zo maken wij het ondernemers makkelijk! Als contentstrateeg werk jij voor ondernemers, waarbij geen dag hetzelfde is. Vanuit je rol als contentstrateeg werk je aan de contentstrategie van Digitaal Ondernemersplein en aan de implementatie daarvan. Word jij hier enthousiast van? Kom dan bij KVK / Digitaal Ondernemersplein het verschil maken!

Digitaal Ondernemersplein, een platform voor ondernemers via KVK, heeft zon 2.500 webpaginas en ruim 10 miljoen bezoeken per jaar. De grootste doelgroep bestaat uit startende ondernemers die hun droom najagen: een eigen onderneming. Om deze droom te realiseren zijn zij afhankelijk van de juiste informatievoorziening.

Wat ga je doen:
– Je adviseert over de mogelijkheden om het contentaanbod beter af te stemmen op de wensen van zowel ondernemers als partners;
– Je komt met vernieuwende ideen, oplossingen en concepten en werkt deze uit tot concrete voorstellen;
– Je stuurt op en neemt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de projectdoelstellingen;
– Je plant, organiseert en cordineert de uitvoering van verschillende contentprojecten;
– Je levert een belangrijke bijdrage aan de samenhang van de content van Digitaal Ondernemersplein en de diverse stakeholders. Dit doe je bijvoorbeeld door samen met de UX-designers en de hoofdredactie waar jij deel vanuit maakt, te werken aan de doorontwikkeling van de contentstrategie en de contentformats;
– Je werkt nauw samen met de eindredacteuren van Digitaal Ondernemersplein en RVO. Als onderdeel van de hoofdredactie kun je ook taken overnemen van andere hoofdredactie-leden, waaronder de eindredacteur, beeldredacteur en/of hoofdredacteur;
– Je bewaakt de balans tussen de wensen en behoeften van de ondernemers en de belangen van de betrokken partnerorganisaties. Je kent de belangen van de verschillende partijen en speelt daarop in;
– Je onderhoudt nauw contact met UX-ers en het development team om ideen die ontstaan om ons contentaanbod te verbeteren, ook daadwerkelijk technisch mogelijk te maken. De vraagstukken die je krijgt zijn zeer diepgaand binnen het vakgebied content en strategie en vragen om een integrale benadering met andere vakgebieden, zoals het opstellen en realiseren van een projectplan. Ze vragen om het afwegen van zelf bedachte oplossingsalternatieven. De werkzaamheden worden verricht binnen globale kaders, zoals jaarplannen en beleidsvoornemens.De contacten kenmerken zich door het afstemmen met en benvloeden op tactisch en strategisch niveau. Daarbij is sprake van veel en diverse partijen binnen en buiten de organisatie met verschillende belangen en benaderingswijzen.De werkzaamheden hebben betrekking op het aansturen en realiseren van zeer complexe contentprojecten (veel en zeer diverse stakeholders, bedrijfskritisch c.q. organisatiebrede impact, veel verschillende disciplines);
– Draagvlak creren voor vernieuwende ideen gaat je goed af. Je voelt je comfortabel in een complexe organisatie van professionals.
– Je kunt goed plannen en organiseren, kunt overzicht bewaren, hebt sterk analytisch vermogen, bent kwaliteits- en doelgericht, sensitief voor organisatiestructuren en hebt creatief denk- en oplossingsvermogen.

Kandidaatomschrijving
Cordinerende vaardigheden
Is in staat zaken en mensen met elkaar in overeenstemming te krijgen, zorgt dat verschillende werkzaamheden (door verschillende personen) worden gedaan en onderling met elkaar kloppen.

Flexibel
Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Taal-en communicatie vaardigheden
Weet hoe je complexe materie moet vertalen in praktische en aansprekende content voor ondernemers en hoe je de vertaalslag maakt van strategische vraagstukken naar operationeel niveau.

Omgevingsbewust / gevoel voor (politieke) verhoudingen
Beschikt over een goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Deze kennis benut de kandidaat effectief voor eigen functioneren en voor de organisatie.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.
Interviewplanning

Start publicatie tender: 14-05-2024

Sluiting inschrijving tender: 24-05-2024

Cv beoordeling:24-05-2024

Gesprekken: tussen 28-05-2024 en 29-05-2024

Gunningsbesluit:29-05-2024

Voorlopige gunning: 29-05-2024

Startdatum: 03-06-2024

Dienstencategorie
Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing
CPV code
79620000-6 – Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Eisen

Kennis
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van Communicatie of Journalistiek
Ervaring
Kandidaat heeft sterke taalvaardigheden en schrijft helder en overtuigend op B1 niveau
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als contentstrateeg
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met eindredactie en beeldredactie
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met agile werken en werken in JIRA
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het werken in een CMS, bij voorkeur Bloomreach
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het integreren van AI in jouw werkwijze en die van het redactieteam
Opdracht
Aanbieder mag maximaal n cv indienen
Gunningscriteria
Weging prijsdeel: 30 %
Ervaring
Kandidaat heeft … jaar aantoonbare ervaring met ondernemers en ondernemen
– 0 tot 3 jaar (5 %)
– 3 tot 5 jaar (15 %)
– 5 jaar of meer (25 %)
Weging: 25 %
Ervaring
Kandidaat heeft … jaar aantoonbare ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties
– 0 tot 3 jaar (5 %)
– 3 tot 5 jaar (15 %)
– 5 jaar of meer (25 %)
Weging: 25 %
Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.
Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.
Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.
Zeer goed 20% Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.
Goed 10% Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.
Voldoende 3% Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.
Onvoldoende 0% Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.
Weging: 20 %

Source
app.flexfeed.nl