Start datum opdracht : 1-6-2024
Eind datum opdracht : 31-5-2025
Reageer voor : 22-5-2024
Tarief : null EUR

Gemeente Hollands Kroon

2.1.
Omschrijving opdracht
Door de invoering van de Spreidingswet enandere wettelijke verplichtingen moet degemeente voor opvanglocaties zorgen voorasielzoekers, alleenstaande minderjarigevluchtelingen (AMVers), Oekraners,statushouders en spoedzoekers. Bij ditonderwerp spelen emoties en sentimenten inde samenleving een grote rol. Daarom isduidelijke en goede communicatie vanessentieel belang. Wij zoeken een gedrevencommunicatieprofessional die ons hiermee wilhelpen.

Je gaat aan de slag met de communicatiebinnen de volgende opgaven:
Opvanglocatie(s) van asielzoekers, AMVers(Spreidingswet);
Opvanglocatie(s) van alleenstaandeminderjarige vluchtelingen (AMVers);
Tijdelijke huisvesting voor Oekraners,statushouders en spoedzoekers.
We zoeken een communicatieprofessional. Ditkan een ervaren communicatiemedewerkerzijn, maar ook een adviseur. In verband metde emoties en sentimenten die bij ditonderwerp komen kijken is ervaring gewenst.

In Noord-Holland Noord wonen is een pre,vanwege de kennis van de cultuur van onze regio.

Takenpakket
De onderstaande werkzaamheden behoren tot de opdracht:
Meedenken en inzetten communicatie aanpak Sentiment en omgevingsinformatie inzichtelijk maken Communicatielijnen uitzetten en onderhouden met interne- en externe partijen;
Website up to date houden;
(Aan)vullen van participatieplatform denkmee.hollandskroon.nl;
Organisatie van bewonersbijeenkomsten en participatietrajecten;
Communicatie over bijeenkomsten, inspraak, mijlpalen;
Communicatiemiddelen maken;
Q&As, nieuws/persberichten etc.;
E-mails beheren & beantwoorden.
De genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd door de door u aangedragen kandidaat.

Eisen
De aangeboden kandidaat dient minimaal te beschikken over:
MBO/HBO werk- en denkniveau, blijkend uit CV en;
5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en met vergelikbare taken/werkzaamheden, blijkend uit CV.

Planning
Houdt rekening met de gestelde planning in Mercell. Communiceer de data aangaande het interview ook met de aan te bieden kandidaten.

Inschaling bij Hollands Kroon
De functie is bij ons ingeschaald insalarisschaal 9.Zie voor meer informatie over onze CAO: https://www.caogemeenten.nl/cao-gemeenten

Wij hebben niet voldoende capaciteit beschikbaar. Voor deze rol willen wij inhuren.

In overleg met opdrachtgever worden werkzaamheden gedeeltelijk fysiek op locatie van opdrachtgever en op afstand (digitaal) uitgevoerd. Kandidaat is daarbij bij voorkeur wekelijks op dinsdagen aanwezig op kantoor van opdrachtgever.

Gebruik van eigen devices
De Opdrachtgever stelt geen devices (laptop’s en mobiele telefoons) ter beschikking aan ingehuurd personeel. De kandidaat en uitlener dienen hiermee rekening te houden.

Looptijd
De onderstaande termijnen en uren zijn indicatief, exacte uitvoering in overleg:
Start Einde Aantal uur per week Omschrijving
03-06-2024 02-06-2025 Maximaal 24 Communicatieprofessional

De opdracht kan eenmaal worden verlengd met een periode van 12 maanden.

Plafond uurtarief
90,– per uur all in tarief exclusief btw. Inschrijvingen boven het plafondtarief leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan deze mini competitie.

Kernwaarden
Wij werken vanuit zes kernwaarden:
vertrouwen: We geven vertrouwen door los te laten: dat is voor ons de basis van samenwerken. We hebben vertrouwen in de ander en zijn open en transparant. Daarom praten we met de ander in plaats van over de ander. We hebben vertrouwen in de intentie van een ander, gaan uit van het goede en spreken dat vertrouwen ook uit. Iedereen kan op ons vertrouwen en we staan voor resultaat.
lef: We durven, mogen en worden zelfs uitgedaagd om van de gebaande paden af te wijken, zolang we bezig zijn met verbeteren. We durven fouten te maken en deze te erkennen. Daarom stellen we ons kwetsbaar op en geven en ontvangen we feedback. Regelmatig kijken we in de spiegel en durven we onszelf scherp te ondervragen.
bevlogenheid: Wij zijn betrokken en gedreven in wat we doe voor de omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. Bovendien maken we kenbaar wat onze toegevoegde waarde is en denken we in kansen en mogelijkheden. We werken vanuit onze persoonlijke drijfveren en maken het verschil.
respect: We staan open voor anderen en vullen niet in, maar vragen door. We zijn bereid om de ander te laten groeien. In onze organisatie mogen we onszelf zijn en we doen ons best om de potentie van anderen te zien en te benutten. Anders zijn mag; we laten iedereen in z’n waarde.
contact: We hebben daadwerkelijk contact van mens tot mens in plaats van functionaris tot functionaris. De menselijke maat staat daarbij centraal. We zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen en maken anderen blij. Samen met anderen dromen wij en samen zorgen we voor een mooi resultaat. We dragen bij aan een warme samenwerking.
innovatie: Wij zijn nieuwsgierig en experimenteel en gebruiken tegelijkertijd ons gezonde verstand: het kan vaak zoveel makkelijker. Spijt kennen wij niet want we leren van onze fouten: de volgende keer doen we het anders. We lopen voorop met nieuwe producten en technologien en zijn altijd op de hoogte van wereldwijde trends en maatschappelijke ontwikkelingen. De mogelijkheden van de technologie laten ons hierbij dromen! We verschuiven telkens weer onze grenzen en we nemen ruimte en tijd voor innovaties, ook als niet meteen duidelijk is of die daadwerkelijk aan zullen slaan.
Zij zijn de uitgangspunten van onze organisatie en staan voor de manier waarop we met elkaar en met alle externe partijen omgaan. Uw kandidaat beschouwd onze kernwaarden als zijn/haar eigen.

Source
app.flexfeed.nl