Start datum opdracht : 1-7-2024
Eind datum opdracht : 31-12-2024
Reageer voor : 15-6-2024
Aantal uur per week : 36
Tarief : null EUR

Dienst Uitvoering Onderwijs

Wat ga je doen?

Als communicatieadviseur zul je de communicatiestrategie over het NAP op een slimme en doeltreffende manier uitvoeren en bijsturen waar nodig. Je werkt vanuit de directie Communicatie, voor en met de collegas van de verschillende departementen die betrokken zijn bij het programma NAP Onderwijs en de collegas vanuit het team van regeringscommissaris. Het accent van je werkt ligt op programmacommunicatie over het NAP.

Je maakt de nieuwsbrief, je maakt een communicatiekalender en zorgt er voor dat er goede afstemming en verbinding is tussen de verschillende departementen die een rol hebben in het actieprogramma, denkt en helpt mee rondom de jaarlijkse conferentie voor maatschappelijke partners en stakeholders, levert input en draagt bij aan publiekscommunicatie zoals campagnes en zorgt voor een up to date website. Daarnaast ben je een belangrijke sparringpartner voor de cordinerend communicatieadviseur van het NAP.

Je hebt regelmatig contact met het programmateam en stemt communicatie met hen af. Je haalt ideen op en draagt die ook zelf aan. Voor de uitvoering van de communicatiestrategie is samenwerking met communicatiecollegas van stakeholders belangrijk.

Achtergrond opdracht

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een groot maatschappelijk probleem waar in onze samenleving geen plaats voor is. Daarom is het Nationaal Actieprogramma Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP) gelanceerd. Dit is een meerjarige, brede aanpak die als doel heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen, te herkennen, aan te pakken en hulp te bieden aan de slachtoffers. Binnen deze aanpak werken het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie en Veiligheid interdepartementaal samen. Daarnaast heeft ook regeringscommissaris Maritte Hamer een belangrijke rol bij het NAP. Je werkt nauw samen met de cordinerend communicatieadviseur en de cordinerend campagnemanager van het NAP.

Wij zoeken iemand met

Eisen
– Ervaring als medior communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling of andere grote/ complexe organisatie;
– Aantoonbare ervaring met communicatie in een groot programma of project;
– Ervaring met het schrijven van online teksten;
– Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van communicatie;
– Beroepsprofiel communicatie C of vergelijkbaar.

Wensen
– Ervaring met of gevoel bij het werken aan communicatie rond maatschappelijk gevoelige onderwerpen zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld;
– Hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
– Omgevingsbewust en aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
– Je kunt omgaan met onregelmatige werktijden en pieken en dalen in werkdruk;
– Een hands-on werkhouding, als het gaat om het (laten) vervaardigen van communicatiemiddelen.

Hier ga je werken

Je werkt vanuit OCW voor het nationaal actieprogramma, dus voor meerdere ministeries. Je werkt daarom nauw samen met beleids- en communicatiecollegas van de betrokken departementen en het bureau regeringscommissaris.

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vr mensen, dr mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Je komt te werken bij de Directie Communicatie, waarbinnen de verschillende afdelingen intensief met elkaar samenwerken. Je valt onder de afdeling Woordvoering, Speeches en Publieke Optredens (WSP). Woordvoering, speeches en publieke optredens doen en regelen wij namens het departement hoofdzakelijk voor de bewindspersonen. De afdeling bestaat uit drie clusters; woordvoerders, speechschrijvers en adviseurs publieke optredens.

In multidisciplinaire teams werk je samen met collegas van de afdeling Communicatieadvies & Omgevingskennis en de Online Redactie

Dit kan je verwachten

Tijdelijk opdracht van 36 uur per week
Startdatum: 1 juli 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja, 2x 3maanden

Source
app.flexfeed.nl