Start datum opdracht : 1-7-2024
Eind datum opdracht : 31-12-2024
Reageer voor : 15-6-2024
Tarief : 68 EUR

Yacht

– Graag ontvangen we een CV waaruit duidelijk blijkt dat je in ieder geval aan de knock-out criteria / harde eisen voldoet. Laat dit ook duidelijk naar voren komen in je motivatiebrief.
– CV en motivatie in het Nederlands

Opdrachtomschrijving:

We zoeken een communicatieadviseur die de communicatiestrategie over het NAP op een slimme en doeltreffende manier uitvoert en bijstuurt waar nodig. Je werkt vanuit de directie Communicatie, voor en met de collegas van de verschillende departementen die betrokken zijn bij het programma NAP Onderwijs en de collegas vanuit het team van regeringscommissaris. Het accent van je werkt ligt op programmacommunicatie over het NAP.
Je maakt de nieuwsbrief, je maakt een communicatiekalender en zorgt er voor dat er goede afstemming en verbinding is tussen de verschillende departementen die een rol hebben in het actieprogramma, denkt en helpt mee rondom de jaarlijkse conferentie voor maatschappelijke partners en stakeholders, levert input en draagt bij aan publiekscommunicatie zoals campagnes en zorgt voor een up to date website. Daarnaast ben je een belangrijke sparringpartner voor de cordinerend communicatieadviseur van het NAP.
Je hebt regelmatig contact met het programmateam en stemt communicatie met hen af. Je haalt ideen op en draagt die ook zelf aan. Voor de uitvoering van de communicatiestrategie is samenwerking met communicatiecollegas van stakeholders belangrijk.
Achtergrond opdracht:
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een groot maatschappelijk probleem waar in onze samenleving geen plaats voor is. Daarom is het Nationaal Actieprogramma Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP) gelanceerd. Dit is een meerjarige, brede aanpak die als doel heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen, te herkennen, aan te pakken en hulp te bieden aan de slachtoffers. Binnen deze aanpak werken het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Justitie en Veiligheid interdepartementaal samen. Daarnaast heeft ook regeringscommissaris Maritte Hamer een belangrijke rol bij het NAP. Je werkt nauw samen met de cordinerend communicatieadviseur en de cordinerend campagnemanager van het NAP.
Aard van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer:
Je werkt vanuit OCW voor het nationaal actieprogramma, dus voor meerdere ministeries. Je werkt daarom nauw samen met beleids- en communicatiecollegas van de betrokken departementen en het bureau regeringscommissaris.
Harde-eisen:
– je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van communicatie

– je hebt ervaring als medior communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling of andere grote/ complexe organisatie

– je hebt aantoonbare ervaring met communicatie in een groot programma of project

– je hebt ervaring met het schrijven van online teksten

– je hebt beroepsprofiel communicatie C of vergelijkbaar
Functie-wensen:
– je hebt minimaal 1 jaar ervaring met of gevoel bij het werken aan communicatie rond maatschappelijk gevoelige onderwerpen zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

– je hebt een hands-on werkhouding, als het gaat om het (laten) vervaardigen van communicatiemiddelen

Source
app.flexfeed.nl