Start datum opdracht : 1-7-2024
Eind datum opdracht : 30-6-2025
Reageer voor : 17-6-2024
Aantal uur per week : 32 -36
Tarief : 71.2 EUR

Provincie Utrecht

Goedopweg maakt Utrecht duurzaam bereikbaar. De regio is ht knooppunt van Nederland. Iedere dag reizen er meer dan een miljoen mensen. Wij helpen die drukte in goede banen te leiden.

Want iedereen die zich in Utrecht wil verplaatsen of dat nu is voor werk, wonen, studie of recreatie moet dat makkelijk en prettig kunnen doen. En bovendien op een manier die de kwaliteit van leven beter maakt.

Dus: minder autos, mr fiets en ov. Minder drukte in de spits, mr spreiding over de dag. Met vernieuwende, praktische en slimme oplossingen dragen we bij aan een gezonde toekomst voor de regio Utrecht.

Om dat goed te doen, zorgen we dat we het overzicht hebben over alle mobiliteit in de regio. Wij werken zo veel mogelijk datagedreven en hebben inzicht in de oorzaken van de drukte. We weten wat de knelpunten zijn en de kansen voor verbetering. En vooral: wie we nodig hebben om die kansen te pakken. Vervoerders en werkgevers. Bewoners en winkeliers. Scholen en universiteiten. Ouders en sportclubs. We brengen mensen samen die kunnen helpen bij een oplossing. Want alleen samen werkt het cht.

De organisatie
Goedopweg is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, U10, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn onderdeel van het programma U Ned. Daarin werken rijk, provincieen gemeenten samen aan maatregelenvoor de regio Utrecht op het gebied van wonen,werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Jij wordt onderdeel van het team Communicatie en Gedrag en verzorgt samen met een andere communicatieadviseurs de campagnes en communicatie voor het deelprogramma Werkgeversbenadering. Het communicatieteam bestaat momenteel uit zeven communicatieprofessionals, elk met hun eigen expertise en aandachtsgebied. In het team verzorgen we alle communicatie die nodig is om impact te maken met onze projecten en de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit doen we veelal in samenwerking met bureaus, maar ook zelf.

Opdracht
Het wordt jouw taak om het deelprogramma Werkgeversbenadering te ondersteunen in hun werk. Jij gaat met team aan de slag om alle communicatiekansen te verzilveren. Dit doe je door vanuit een gedragsanalyse een communicatiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren. Hierbij komen vrijwel alle communicatiedisciplines aan bod. Je vertaalt de doelen van het team naar concrete communicatieplannen en voert deze deels zelf uit, deels met je communicatiecollegas en deels met bureaus. Je wordt onderdeel van het team Communicatie & Gedrag, dat uit zeven personen bestaat. Voor disciplines als online en sociale media, pers/pr, stakeholdercommunicatie en producties kun je terugvallen op je collegas.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen 4 jaar;
3. Maximaal uurtarief van 89,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met gedragsbenvloeding; (15 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het voeren van campagnes; (10 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van (online) events; (10 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met b2b communicatie; ( 10 punten)
8. Aantoonbare werkervaring binnen een overheid in een uitvoeringsprogramma als goedopweg; (20 punten)
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 5 jaar; (25 punten)
10. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van communicatie. (10 punten)

Competenties
– Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0
– Je kunt aantoonbaar goed in samenwerken, binnen Goedopweg en met professionals binnen de bedrijven en instellingen met wie we werken
– Je bent verantwoordelijkheid en staat stevig in je schoenen. Je bent proactief en pakt regie waar het nodig is.
– Je bent energiek en hebt humor
– Je bent een fijne collega die perfect in ons team past
– Vaardigheden 200/100/50/0
– Je neemt verantwoordelijkheid, weet overzicht te behouden en leeft op van strakke deadlines.
– Je bent in staat programmadoelstellingen te vertalen naar communicatieplannen en activiteiten
– Je bent proactief, nieuwsgierig, creatief en flexibel.
– Je bent goed in het achterhalen van de vraag achter de vraag
– Je bent een goede planner en brengt structuur aan
– Je bent in staat om de merkbeleving van Goedopweg (mede) te bewaken
– Je beheersing van het Nederlands is uitstekend
– Je schrijft makkelijk en snel zelf een tekstje in de juist tone of voice
– Je hebt een goed oog voor design en huisstijl
– En kunt net zo makkelijk een heldere briefing schrijven om dit uit te besteden
– Het lukt je om ons in een gesprek van alle bovenstaande kwaliteiten te overtuigen
– Kennis 200/100/50/0 Kennis (max 300 punten)
– Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in communicatie en gedragsbenvloeding Je weet jouw kennis om te zetten in impactvolle communicatie;
– Je hebt kennis van de werkwijze van de overheid of een uitvoeringsorganisatie zoals Goedopweg
– Je hebt ervaring met gedragsbenvloeding
– Je kunt producten van anderen systematisch reviewen en beoordelen
– Je hebt kennis van verschillende (digitale) communicatiekanalen en mediaplatforms zoals sociale media, websites, e-mailmarketing en online advertenties, maar ook print. Je begrijpt hoe deze kanalen werken en welke doelgroepen ze bereiken.
– Je hebt ervaring met het aansturen van bureaus

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde selectiecriteria te beoordelen in Stap 2. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.
– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden genformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functie schaal 10.

Benodigd aantal professionals
1. (geen duo)

CV-eisen
Maximaal 5 paginas, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma Di Wo Do Vr
Is hybride werken mogelijk: ja, maar wel met een samenwerkdag op maandag en woensdag in Utrecht.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 20 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 juni 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 13 juni 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 17 juni 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Source
app.flexfeed.nl