Start datum opdracht : 1-7-2024
Eind datum opdracht : 30-6-2025
Reageer voor : 16-6-2024
Aantal uur per week : 24
Tarief : null EUR

Gemeente Haarlem

Wat ga je doen?
Opdrachtbeschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de complete en integrale communicatieopgave voor duurzaamheid Van gedragsveranderingsvraagstukken tot concrete duurzaamheidsopgave in projecten. Van participatie, community building tot interne communicatie en van duurzame energie en mobiliteit, vergroenen, circulaire economie tot brede welvaart.

Het wordt jouw taak als senior communicatieadviseur om te zorgen dat alle projecten en activiteiten rondom duurzaamheid samen voor een eenduidig gezicht naar buiten zorgen, passend bij onze ambitie en onze identiteit. En dat de stad, haar inwoners, ondernemers en bezoekers genformeerd, gestimuleerd, geactiveerd worden. Dat alle informatie en ondersteuning makkelijk te vinden is. (Zie ook nog oproepen vanuit Burgerberaad) Deze communicatieopgave doe je samen met een, nog op te bouwen, communicatieteam van een medior communicatieadviseurs en een communicatiemedewerker.

Je stuurt dit team van professionals aan, die elk hun eigen expertise hebben. Zelf neem je expertise mee op het gebied van communicatie, participatie en gedragsverandering. Je bent in staat om verschillende narratieven te ontwikkelen, zet klimaatpsychologie inzichten in.

Wij zoeken iemand met

Eisen
– Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
– Minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld communicatie en participatie;
– Minimaal 7 jaar ervaring op het vakgebied in een complexe, politiek gestuurde overheidsorganisatie of vergelijkbaar;
– Ondernemende instelling en verantwoordelijkheid voor goed functionerende projecten ter ondersteuning van de gemeentelijke organisatie en het bestuur;
– Schakelt gemakkelijk in een bestuurlijke en politiek gevoelige omgeving en is in staat om een strategie uit te zetten, op basis van een brede kennis van de (lokale) overheid;
– Een teamplayer, een netwerker met liefde voor de stad en haar inwoners;
– Is flexibel en in staat om in een complexe omgeving resultaten te boeken.

Wensen
– Je hebt ervaring met gedragsbenvloeding op maatschappelijke themas;
– Minimaal 5 jaar ervaring als verantwoordelijke van een communicatie team;
– Je vindt duurzaamheid een belangrijke opgave voor onze maatschappij.
Competenties en vaardigheden
– Je straalt autoriteit uit vanwege je kennis en ervaring;
– Je gaat charmant om met tegenstand en weet verbinding te leggen tussen diverse afdelingen die werken aan de duurzaamheidsambities van stad en dorp;
– Je weet de gemene deler te vinden in de opgaven en vertaalt dit, samen met je team, naar een heldere kernboodschap;
– Je bent strategisch in je denken en doen en houdt de grote lijnen in de gaten;
– Je begrijpt de politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen overheden en weet risicos tijdig in te schatten en te neutraliseren;
– Je kunt een gemotiveerd team van professionals goed op koers houden;
– Je beheert moeiteloos maar zeer conscintieus grote budgetten en een integrale communicatieplanning.

Hier ga je werken
Als organisatie en werkgever zet Haarlem zich actief in voor diversiteit en inclusie. Als werkgever waarderen wij de verschillen en talenten van medewerkers. Iedere medewerker hoort er al als vanzelfsprekend bij. We streven naar een inclusief werkklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn en de kracht van diversiteit benut wordt. Dat doen we onder andere door in gesprek te blijven over diversiteit en inclusie met onze medewerkers en interne en externe ambassadeurs. Haarlem is aangesloten bij het landelijk netwerk Diversiteit in bedrijf en heeft het Charter Diversiteit ondertekend.

Dit kan je verwachten
– Tijdelijke opdracht van 24 uur per week;
– Startdatum: z.s.m;
– Opdrachtduur: 12 maanden;
– Optie tot verlenging: ja;
– Standplaats: Haarlem (Hybride).
Graag ontvangen wij jouw reactie zo snel mogelijk!

Source
app.flexfeed.nl