Start datum opdracht : 10-6-2024
Eind datum opdracht : 31-12-2024
Reageer voor : 22-5-2024
Aantal uur per week : Uren per week:24
Tarief : null EUR

Kennisnet

Opdrachtgever:Kennisnet
Startdatum:10-06-2024
Einddatum:31-12-2024
Deadline: 23-05-2024
Uren per week:24 uur

Opdrachtomschrijving
Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet is penvoerder van het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL). In dit meerjarige programma wordt met diverse projectpartners samengewerkt in het publieke onderwijsdomein. IOL heeft als belangrijkste doel: het bereiken van een doorbraak in het gebruik van open leermateriaal in het primair, gespecialiseerd en voortgezet onderwijs om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te versterken en het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Door leraren meer mogelijkheden en regie te geven om ook open leermateriaal in te zetten, krijgen zij meer grip op het curriculum en kunnen ze passende keuzes maken over de inzet van leermiddelen. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.openleermateriaal.nl.

Om de bekendheid van open leermateriaal onder leraren en scholen te vergroten, zijn we op zoek naar een communicatieadviseur die ervaring heeft in het opzetten en uitvoeren van communicatiecampagnes en die een ster is in het creren van communicatiemiddelen en content.

De communicatieadviseur is onderdeel van het communicatieteam van IOL dat verder nog bestaat uit een strategisch communicatieregisseur en een collega communicatieadviseur. Samen werken we aan het vergroten van de bekendheid van open leermateriaal onder leraren, schoolbesturen, scholen en andere stakeholders in het onderwijs. Daarnaast ondersteunen en adviseren we het IOL-programma als geheel en de vier programmathemas op het gebied van communicatie.

Als communicatieadviseur hou je je bezig met het opzetten en uitvoeren van een campagne om leraren bekend te maken en te inspireren met open leermateriaal: #HoeOpenBenJij?. Daarnaast maak je zelf creatieve en inspirerende content en communicatiemiddelen, zoals teksten en interviews voor o.a. de website en nieuwsbrieven, en help je bij het door ontwikkelen van onze website.

Eisen
– Ervaring in communicatie: een communicatie-opleiding op hbo-niveau en minimaal 5 jaar ervaring in een communicatierol, bij voorkeur in een educatieve of vergelijkbare sector.
– Redactionele vaardigheden: uitstekende redactionele vaardigheden voor het schrijven van diverse soorten content, zoals websiteteksten, nieuwsberichten en interviews.
– Ervaring met campagnes: ervaring met het ontwikkelen van creatieve en inspirerende communicatiemiddelen voor (marketing)communicatiecampagnes.
– Organisatorische vaardigheden: goede organisatorische en cordinerende vaardigheden om communicatieprocessen effectief te beheren en te stroomlijnen.
– Samenwerking: bekwaam in samenwerken en effectief communiceren met verschillende belanghebbenden binnen het programma en met externe partners.
– Kennis van en ervaring met onderwijs en leermaterialen: kennis van het onderwijsveld (vooral primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd onderwijs) en interesse in onderwijskundige vraagstukken en leermiddelen. Met het vermogen om deze informatie te vertalen naar begrijpelijke en aantrekkelijke content.

Voor reactie en/of vragen over deze opdracht, neem contact op met:
Boris Lodder || 06-19439463

Source
app.flexfeed.nl